Story about Story

Jedna ze stavební, druhá z umělecké střední školy. Právě díky jejich odlišnému zaměření si Klára s Monikou při společném studiu na brněnské Fakultě architektury uvědomily, jak dobře se jim spolupracuje a vzájemně se doplňují. Jedna pro druhou se stala přidanou hodnotou.
Proto v roce 2017 založily společnost s názvem More than Design. Zde se obě mohly začít věnovat tomu, co je v tomto širokém oboru baví a v čem vynikají.
Postupem času se k zakladatelkám přidaly i další osobnosti, které svojí autentičností přispívají k rozvoji architektonické kanceláře, která od května 2023 svůj název proměnila ve STORY.
 
Story architekti

Story about Story

Jedna ze stavební, druhá z umělecké střední školy. Právě díky jejich odlišnému zaměření si Klára s Monikou při společném studiu na brněnské Fakultě architektury uvědomily, jak dobře se jim spolupracuje a vzájemně se doplňují. Jedna pro druhou se stala přidanou hodnotou. 
Proto v roce 2017 založily společnost s názvem More than Design. Zde se obě mohly začít věnovat tomu, co je v tomto širokém oboru baví a v čem vynikají.
Postupem času se k zakladatelkám přidaly i další osobnosti, které svojí autentičností přispívají k rozvoji architektonické kanceláře, která od května 2023 svůj název proměnila ve STORY.
 
Story architekti

Ing. arch. Klára Maté

architektka / jednatelka

mate@storyarchitekti.cz / +420 724 658 665​

Ing. arch. Monika Přikrylová

architektka / jednatelka

prikrylova@storyarchitekti.cz / +420 734 467 842

Ing. arch. Klára Hrivňáková

architektka

hrivnakova@storyarchitekti.cz

Ing. arch. Klára Maté

architektka / jednatelka
mate@storyarchitekti.cz 
+420 724 658 665

Story architekti
Klára na střední škole studovala rekonstrukci staveb a protože ji tento obor naplňoval, vrhla se velmi rychle do stavební praxe. Snaží se být mostem mezi projekcí a architekturou, zároveň technické a byrokratické úskalí srozumitelně vysvětlovat zákazníkovi. Stojí ve vedení kanceláře, pracuje na studiích a dohlíží na technické řešení.

Ing. arch.  Monika Přikrylová

architektka / jednatelka
prikrylova@storyarchitekti.cz
+420 734 467 842

Story architekti
Monika na střední škole studovala produktový design, což do jisté míry definovalo její budoucí zaměření se na detail a estetiku, ale i technickou a funkční stránku věci. Kromě vedení kanceláře, pracuje převážně na studiích, návrzích interiérů a vizualizacích. Vystudovala na Fakultě architektury VUT v Brně, kde momentálně pokračuje na doktorském studiu. 
 

Ing. arch. Klára Hrivňáková

architektka

hrivnakova@storyarchitekti.cz

Tato druhá Klára přišla do našeho svěžího dámského kolektivu v únoru 2023. Pracovala při škole i při dětech, nabírala užitečné zkušenosti a teď má u nás na starost především stavební projekty, aby měly Klára s Monikou volnější ruce pro obchod a rozvíjení nových myšlenek.

Bc. Martin Klúčovský

designér / vývoj a tvorba nábytku

klucovsky@storyarchitekti.cz

Bc. Petra Hanušová

architektka

hanusova@storyarchitekti.cz

Anastázie Mikešová

architektka
mikesova@storyarchitekti.cz

Ing. Michal Kámen

autorizovaný inženýr
číslo autorizace: 0102308

Ing. arch. Lea Mačudová

externí architektka
leah@seznam.cz

Bc.  Martin Klúčovský

designér / vývoj a tvorba nábytku

klucovsky@storyarchitekti.cz

 Anastázie Mikešová

architektka

mikesova@storyarchitekti.cz

Bc. Petra Haušová

architektka

hanusova@storyarchitekti.cz

Ing. arch.  Lea Mačudová

architektka

leah@seznam.cz

Ing. Michal Kámen

autorizovaný inženýr

číslo autorizace: 0102308

Virtuální prohlídka naší kanceláře
Přejít nahoru